Wysyłka kurierem GLS nawet w 24h (produkty dostępne na magazynie).

Potrzebujesz kilku elementów? Wyślij zapytanie na sklep@zsypownia.pl a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę

PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulaminy promocji

Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI  „USŁUGA MALOWANIA DRZWICZEK GRATIS”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest K&K INVEST 05-820 Piastów ul. Warszawska 43/161

 2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego zsypownia.pl.

 3. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „USŁUGA MALOWANIA DRZWICZEK GRATIS”

 4. Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.

 5. Promocja obowiązuje w terminie od 02.01.2023 do 28.02.2023.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu na wartość 2000 zł brutto w K&K INVEST poprzez sklep internetowy produktów otrzyma gratis usługę malowania jednej pary drzwiczek zsypowych. Produkty promocyjne dostępne są w określonych miejscach wskazanych w pkt. 2 postanowień ogólnych.

 2. Promocją dotyczy pełnego asortymentu.

 3. Promocja zostanie wykorzystana w momencie dokonania zakupu.

 4. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.

 5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.

 6. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem obowiązującym w dniu zakupu.

 7. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 8. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia transakcji zakupu wynikającej z niniejszej promocji.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji i zakup towarów. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.

 3. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest K&K INVEST 05-820 Piastów ul. Warszawska 43/161

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@zsypownia.pl

 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem startu promocji podanym określonym w punkcie 4 postanowień ogólnych i dostępny jest w punkcie sprzedaży Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku materiałów reklamowych oraz zmiany cen w nich widocznych. Zdjęcia produktów widocznych w materiałach reklamowych nie zawsze oddają rzeczywisty ich wygląd.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.


Przejdź do strony głównej